Kompetanse

Kompetansen til Meilong Tube

Vi tar i bruk innovative teknologier og utvikler prosesser som er optimalisert med tanke på teknologi så vel som maskinkonsepter.

Vår teknologiske kompetanse er et resultat av den pågående videreutdanningen vi gir til våre ansatte og kunnskapen som er samlet i vårt teknologisenter.

Vår tjeneste starter med en teknisk konsultasjonsprosess for våre kunder under produktutvikling og omfatter design, material- og verktøyvalg samt anleggskonsept.De anvendte teknologiene, materialene, sammenføynings- og overflateteknikkene må være i samsvar med våre høyeste standarder.

1766101340

Nedihullsrør

• Kontrolllinjer

• Kjemikalieinjeksjonslinjer

• Hydrauliske ledninger

• kapillærrør

• Elektriske ledninger

• rørinnkapslet leder

• intelligente brønnkompletteringer

• Flatpakker med flere linjer

Umbilical Tubing

• Kontrolllinjer

• Flyvende ledninger

• Elektriske ledninger

• Kjemikalieinjeksjonslinjer

• Hydrauliske ledninger

Legeringsegenskaper vurderes

• Pitting-korrosjon

• Spaltekorrosjon

• Galvanisk korrosjon

• Erosjonskorrosjon

• Kloridspenningskorrosjonssprekker, (SCC)

• Intergranulær korrosjon

• Spenningskorrosjon

• Tåler høy temperatur

• Tåler lav temperatur

• Høy trykkbestandighet

• Kveiling

• Testing og måling