Vår visjon og verdier

Administrerende direktør i Suzhou Meilong Tube Co., Ltd.--Chen Zhongliang

"Vi er eksperter for eksperter – røreksperter som utarbeider og implementerer løsninger i øyehøyde med våre kunders eksperter!"

Uavhengighet og internasjonalisme:Som produsent fortsetter vi å fungere som et uavhengig selskap med et nettverk av lokalisering og salgskontorer i Kina.

Fra utvikling til serieproduksjon:Våre kunder fra olje- og gassutvinningsindustrien vet at de kan stole på et kompetent partnerskap, fra utvikling og prototypeproduksjon hele veien til serieproduksjon av rustfrie stål- og nikkellegeringsrør.

Syn

Resultatorientert vekst

Vår vekststrategi er alltid fokusert på resultater.Driftsresultater og avkastning kommer før omsetningsvekst og sikrer langsiktig suksess for produksjonssteder.
Utviklingspartnerskap: Våre partnere innen anleggsbygging og våre kunders utviklingseksperter er hjørnesteinene i vår videre teknologiske utvikling.Disse aktivitetene kompletteres av tett samarbeid med andre virksomheter innenfor Meilong-røret.

Vekst gjennom videre bearbeiding

Ved å utvide vår kapasitet innen videreforedling, planlegger vi å utvide ytterligere.Med vår proprietære anleggskonstruksjon innenfor Meilong Tube Technology Center og vår kompetanse innen verktøykonstruksjon og verktøyproduksjon, tilbyr vi våre kunder komplette (tube+) løsninger: én stemme til kunden!

Kundene våre er i sentrum av det vi gjør

Våre langrørskunder setter pris på vår høye grad av fleksibilitet, den enestående kvaliteten på produktene våre og måten vi håndterer ordrebehandling på.Vi er en pålitelig samarbeidspartner og sørger for at leveringsfrister overholdes.

Meilong Tube produksjonssystem

Med vårt strukturerte produksjonssystem som brukes i hele selskapet, streber vi etter en helhetlig tilnærming med hensyn til hvordan hver Meilong Tube-lokasjon skal se ut.Essensielle hjørnesteiner er prosessorientering, standardisering og visualisering, aktiviteter for forbedring samt vår null-defekt-filosofi.

Våre ansatte: nøkkelen til vår suksess

Som voktere av vår kunnskap og ekspertise, er våre ansatte avgjørende for vår suksess som gruppe.Sammen streber vi etter å kontinuerlig forbedre prosesser og sikre at nettstedene våre forblir konkurransedyktige.Vi respekterer forskjellene til de enkelte datterselskapene, samtidig som vi ser etter det som forener i stedet for det som skiller oss.

Miljø og sikkerhet

Vi søker systematisk å redusere miljøpåvirkningen av virksomheten vår samt sikkerhetsrisikoen som våre ansatte er utsatt for.Spesielt i forhold til den nye oppfatningen av anlegg og forbedring av prosesser, driver vi denne optimeringsprosessen med tanke på miljøpåvirkning og helse og sikkerhet.